Vision & Mål               

Vår vision 2030 är:
vi är en levande förening under uppbyggnad med dagliga aktiviteter och engagerade medlemmar.
vi är en klubb för alla från nybörjare till tävlingsryttaren
vi har en anläggning med ridhus, uteridbana och stall som möjliggör bra träningar och tävlingar samt flera fina ridvägar.
vi har 150 medlemmar.
vi har en ridskola med 120 ridande.
vi har med lag i Gotacupen
vi arrangerar olika typer av träningar med inhyrda tränare 2 dagar/månad både för dem med egen häst och ridskolehäst

Våra mål
Mål 1: Att utveckla ungdomssektionen
Mål 2: Få in fler sponsorer
Mål 3: Att utveckla anläggningen till en modern och en för ändamålet väl anpassad anläggning
Mål 4: Att skapa fler årligen återkommande aktiviteter på anläggningen varav klubbtävlingar 1 gång/månad under ridskolemånaderna

Hur ska vi nå våra mål?
Genom att kontinuerligt mäta elevantal, medlemsantal, antal aktiviteter kan vi se vår tillväxt.

Vi ska stötta ungdomssektionen att komma vidare i arbetet att utveckla deras verksamhet. De styrelseledamöter som är under 25 år ska särskilt hjälpa ungdomssektionen att utveckla deras arbete, hjälpa dem att genomföra aktiviteter etc.

Vi ska kontakta både stora och små företag i vårt närområde och berätta om oss och vår verksamhet och att vi behöver deras hjälp för att utveckla.

Genom gemensamma arbetsdagar , olika bidrag och stöd etc ska vi kunna få ihop en för oss ändamålsenlig anläggning

Vi ska planera för och genomföra x antal aktiviteter enligt en aktivitetskalender för att locka fler att delta i vår gemenskap.