Årsmöte 2024


————
Här kan du kunna läsa olika dokument som laddats upp inför vårt årsmöte 2024.
Här kommer du även finna protokoll några dagar efter att möte är genomfört.

Årsmöte 2024
Söndagen 3/3 på Dals-Eds Utvecklingscenter
kl: 14.00 Ungdomssektionens Årsmöte.
kl: 15.00 Dals-Eds Ridklubb Årsmöte.

Vi önskar alla medlemmar välkomna!
Vi bjuder på fika.

Dokument:

Kallelse

US Verksamhetsberättelse

>>Dagordning
Stadgar
Ekonomisk plan
Verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Verksamhetsplan

Motioner
Eventuella motioner behöver vara styrelsen till handa senast Söndag 11/2.
Mailas till: dalsedsridklubb@gmail.com


Övriga dokument finns att läsa under:
Föreningen —> Policy & Dokumentation.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen.