Krisplan

Kriser som kan uppstå
● Hit hör såväl olyckor under själva tävlingsmomentet som olyckor där hästskötare, funktionärer eller publiken drabbas
● olyckor i samband med lektionsverksamhet.
● olyckor i samband med enskild ridning eller uteritter
● olyckor i stallet
● brand i stallet
● bilolyckor
Samtliga av dessa kriser kan drabba både hästar och människor

Kontaktlista vid olycka / incident:
Vid allvarlig olycka, ring 112

Ridskolechef, Therese Karlsson 076 108 84 42
Ordförande, Sebastian Johannesson 070 299 29 27
Vice Ordförande, Johanna Malm 070 646 17 55
Veterinär, Bäckefors 010 122 93 20
Sjukvårdsupplysning 1177

Information hur vi hanterar kriser
● Materialet för hur vi gör ska finnas på känd och lättillgänglig plats på anläggningen samt på hemsidan.
● Lektionsryttare och personal ska få kort information om nedan
○ Om en olycka inträffar
○ Var sjukvårdsutrustning finns
○ Utrymningsplan och uppsamlingsplats
○ Att vi har en krisplan för allvarliga olyckor
● Information i stallet via posters
○ Om en olycka inträffar
○ L-ABC
○ Utrymningsplan

Om en olycka inträffar
Handlingsplan-vid en olycka
● Organisera och delegera uppgifter så att ni arbetar effektivt
● Om du är ensam i stallet tillkalla hjälp
● Någon sjukvårdskunnig tar hand om den skadade
● Någon larmar 112 om det behövs
● Någon hämtar sjukvårdsutrustning – filt & första hjälpen låda som finns på
hyllan i vattenrummet innan toaletten,(den kommer att flyttas till den nya
sadelkammaren när den är klar. Då uppdaterar vi även detta dokument).
● Lägg den skadade ner – huvudet lågt och benen högt
● Medvetslös person som andas ska ligga i stabilt sidoläge
● Någon tar hand om övriga elever
● Någon tar hand om hästen/hästarna
● Då ambulansen tillkallas, se till att någon möter vid infarten och visar vägen
● Kontakta anhörig

Om du ringer 112
● Då ambulans tillkallats, se till att någon möter vid infarten och visar vägen
● Försök behålla lugnet och var beredd på att svar på frågorna:

 • Vad har hänt?
 • Var behövs hjälpen?
 • Vem är det som ringer?
 • Vilka typer av skador gäller det?
  Viktig information om olyckan är framme:
  Stallets namn: Ridcenter på Dal
  Adress: Torpödegården 1, 668 92 Ed

  L-ABC
  L = LÄGE
 1. Se över olycksplatsen innan Du springer fram till den skadade. Det kan finnas
  risker för både Dig och den skadade
  ● till exempel lös, orolig häst vid väg
  ● varna trafiken
  A = ANDNING
 2. Kontrollera om den skadade andas. SE – LYSSNA – KÄNN
 3. Om den skadade inte andas skapa fri luftväg genom att
  ● böja huvudet försiktigt bakåt
  ● sätta två fingrar under hakan och lyfta upp underkäken
  ● kontrollera igen SE – LYSSNA – KÄNN
 4. Om personen har onormal andning eller inte andas alls, eller du är osäker ska du
  bedöma det som att personen har drabbats av hjärtstopp, larma 112 och starta hjärtlungräddning.
  ● Bröstkompressioner – 30 gånger
  ● Inblåsning – 2 inblåsningar
  ● Larma 112
  ● Fortsätt att göra 30 kompressioner och ge 2 inblåsningar tills hjälp anländer
  eller att personen andas med normala andetag.
 5. Medvetslös person som andas ska ligga i stabilt sidoläge
 6. Fortsätt övervaka den skadade
  B = BLÖDNING
 7. Kraftig blödning behöver stoppas snabbt.
  ● tryck ihop sårkanterna med tummarna och pressa kraftigt
  ● lägg den skadade ner, men bibehåll fingertrycket hela tiden
  ● förebygg cirkulationssvikt – skadechock genom att lägga benet högt
  ● släpp inte trycket – be någon annan larma
 8. Måttlig blödning stoppas genom att
  ● lägga den skadade ner – hålla den skadade kroppsdelen högt
  ● lägga ett förband och eventuellt ett tryckförband
  C = CIRKULATIONSSVIKT, CHOCK
 9. Cirkulationssvikt kan uppstå vid stor inre och yttre blödning. Symtom:
  ● matthet och slöhet
  ● blek hud, blåa läppar, kallsvettig
  ● snabb och flämtande andning, snabb och svag puls
  ● törst
 10. LARMA 112! Måste snabbt till sjukhus!
  ● lägg den skadade ner – huvudet lågt och benen högt
  ● stoppa synlig blödning
  ● skydda mot kyla och kraftig värme
  ● lindra smärta, placera den skadade i en bekväm ställning
  ● försök avleda ångest och oro, tala lugnande, sitt kvar hos den skadade
  ● ge aldrig något att dricka
  ● flytta inte den skadade i onödan
 11. Om den skadade är medvetslös
  ● kolla andning och puls
  ● ingen andning ingen puls – detta kräver hjärt-lung-räddning
  ● LARMA 112 så får Du instruktioner
  ● ta hjälp av någon som lärt sig hjärt-lungräddning