Värdegrund

”Dals-Eds RK är en ridklubben för alla”

Det betyder att:
Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, vi är hjälpsamma och visar varandra respekt genom att alla får vara sig själva. Samt att vi har ett positivt bemötande.

Vi visar hänsyn mot varandra och mot hästarna.

Vi hanterar hästen på ett sätt som vi kan stå för och som vi är stolta över inför omvärlden.
Hästen hanteras vänligt men bestämt, och vi anpassar oss till varje enskild häst.

Vi tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättning att klara.

Vi talar i god ton med varandra och inte om varandra.
Vi visar respekt för alla människor, bekräftar och berömmer varandra.

När någon glömmer bort vår hästhållningspolicy eller vår gemensamma värdegrund, hjälps vi åt att påminna varandra direkt där och då.