Dals-Eds Ridklubb

Om oss – Dals-Eds Ridklubb

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade,
med ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar.

Med ledorden:

En ridklubb för alla!

Dals-Eds Ridklubb ska:

 • Samarbeta med Ridcenter på Dal

 • Erbjuda ett brett utbud av häst aktiviteter

 • Vara en ridklubb för alla där alla oavsett ålder, kön, religion eller etnicitet är välkomna

 • Låta alla ta del av de hälsofrämjande effekterna av att vara med hästar

 • Vara en ridklubb där man känner kamratskap, tillhörighet och trygghet med varandra i stallet, ridhuset och omgivningarna.

 • Ge grundläggande kunskaper och erfarenheter för att utvecklas som ryttare/hästskötare.

 • Ha och lära ut god hästhantering

 • Arrangera tävlingar och olika evenemang

 • Stödja och uppmuntra medlemmar som vill vara tävlingsaktiva.

 • Uppmuntra medlemmar att utbilda sig till ledare, funktionärer etc.

 • Värna om miljö och natur runt och på anläggningen, naturvård.

DALS-EDS RIDKLUBB

Drömmar

Medlemmar

Ridtävlingar

Rid-timmar/år

IMG_3123

EN RIDKLUBB FÖR ALLA