Miljöpolicy

Dals-Eds RK strävar efter att minska mängden avfall, och att det som uppkommer ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt för återanvändning, återvinning eller destruktion.

Miljölagstiftningen utgör grunden i vårt miljöarbete.
 
Vi arbetar för att verksamheten kring hästarna, verksamheten kring ridskola, utbildningar, tävlingar och andra sammankomster på vår ridklubb,
bidrar till en hållbar utveckling på naturens villkor.

Vi vill ständigt förbättra oss och förebygga allt som har en negativ inverkan på miljön, så som att minska vårt avfall kring tävlingar, källsortera, och hushålla med resurser.

Våra mål:
– Tydligt informera om vår miljöpolicy på hemsidan, och i ridhuset.

– De kemikalier som används, skall vara godkända och det för verksamheten
fungerande valet med minst miljöpåverkan.

– Vi följer lagar, förordningar och bestämmelser som rör natur och miljö.

– Sortera vårt avfall i yttersta mån, på den dagliga verksamheten, som tävlingar och event.

– Vi har utplacerade separata återvinningskärl för returflaskor/burkar som är tydligt uppmärkta.

– Kallelse, dagordning samt noteringar på styrelsemöte sker allt digitalt i stället för utskrivet material.

– Sparar på el genom att släcka i ridhus/klubblokal när dessa inte används.

– Att i möjlig mån välja lokala leverantörer vid inköp av varor.

– Uppmuntra medlemmar till ökad hänsyn till vår natur, miljö och aktivt motverka nerskräpning.

– Tydlig rutin för hantering av gödsel och avfall.

Klubbens styrelse samt Ridcenter på dal är skyldiga att känna till vilka lagar och regler som gäller för verksamheten. Styrelsens ansvarar för att medlemmar i största mån eftersträvar klubbens mål om minskad miljöpåverkan.