Dals-Eds Ridklubbs verksamhetsinriktning

Verksamheten bedrivs på Ridcenter på Dal, Torpödegården i Dals-Eds kommun.

Dals-Eds ridklubb ska vara en mötesplats för hästälskare där utbudet aktiviteter är många och varierar för att passa alla åldrar.

Anläggningen består av ridhus (26x64m), ridskolestall, privatstall, lösdrift, kontor, förråd, övernattningsmöjlighet, toalett, dusch och samlingssal.

Ridklubben har en anställd ridlärare som bedriver ridskola som näringsverksamhet och utför lektioner samt träningar på uppdrag av klubben.

Dals-Eds ridklubb är ridklubben för alla där ridning bedrivs för alla åldrar och kunskapsnivåer inom dressyr, hoppning och handikappridning men även körning.

Dals-Eds ridklubb ska bedriva tränings- och tävlingsverksamhet för ridskoleelever och privatryttare men även genomföra planerad tävlingsverksamhet.

Vi ska sträva efter att delta i lagtävlingar med både ponny och häst i vårt distrikt.

Vår ridanläggning ska vara välfungerande och trygg med välutbildad personal och hästar.

För att behålla nöjda kunder ska vi värna om vår goda atmosfär och sträva efter delaktighet och inflytande i klubbens alla aktiviteter. Det ska vara fördelaktigt att vara aktiv i klubben.

Vi arbetar kontinuerligt med säkerhetsfrågor på alla plan och arbetar ständigt med att förbättra den fysiska miljön på anläggningen.

Dals-Eds ridklubb ska medvetandegöra våra policydokument och göra dessa levande som en del i den dagliga verksamheten.